Praktijk voor Psychotherapie Delft
Individuele, relatie- en gezinstherapie & coaching

Tarieven

Verzekerde zorg

Vanaf 1 januari 2022 is de bekostiging van de GGZ veranderd en wordt er gewerkt met het Zorgprestatiemodel. De oude bekostiging via de DBC’s vervalt hiermee. Dit betekent dat er elke maand een factuur naar de zorgverzekeraar kan worden verstuurd (en niet meer jaarlijks of na afloop van de behandeling).
Klachten die vallen onder de verzekerde zorg, worden met een verwijsbrief van de huisarts, vanaf het 18e levensjaar vergoed door de zorgverzekeraars. Hierbij wordt wel aanspraak gemaakt op het eigen risico. In 2023 is dit bedrag wederom vastgesteld op €385,-.

Onverzekerde zorg/ zelfbetaling

Indien bij de intake sprake is van een diagnose die niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar, valt dit onder Psychologische Onverzekerde Zorg. Bijvoorbeeld aanpassingsproblemen, werkproblemen, rouwproblemen, levensfaseproblematiek, identiteitsproblemen en partnerrelatieproblemen.
Voor deze gesprekken ontvangt u een factuur die u zelf dient te betalen.

Tarieven onverzekerde zorg 2023:

  • Individueel €110,- per 45 minuten.
  • Systeemtherapie €137,50 per 60 minuten
  • Partnerrelatietherapie €165,- per 75 minuten (EFT)

Jeugd

De praktijk heeft geen contract met de gemeente Haaglanden. Dit betekent dat u de facturen zelf dient te betalen, of dat u via de gemeente voor uw kind een PGB aanvraagt waarmee u de facturen (deels) kunt bekostigen. Het tarief in 2023 is €110,- per 45 minuten.

Coaching

Indien u zich verder wenst te ontwikkelen kunt u kiezen voor coaching, mits er geen sprake is van een DSM-V diagnose.
Het tarief voor coaching is in 2023 €110,- per 45 minuten. Dit is inclusief BTW.