Praktijk voor Psychotherapie Delft
Individuele, relatie- en gezinstherapie & coaching

Tarieven

Verzekerde zorg

Klachten die vallen binnen de BGGZ of SGGZ worden, met een verwijsbrief van de huisarts, vanaf het 18e levensjaar vergoed door de zorgverzekeraars. Hierbij wordt wel aanspraak gemaakt op het eigen risico. In 2021 is dit bedrag wederom vastgesteld op €385,-.

Onverzekerde zorg/ zelfbetaling

Indien bij de intake sprake is van een diagnose die niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar, valt dit onder Psychologische Onverzekerde Zorg. Bijvoorbeeld aanpassingsproblemen, werkproblemen, rouwproblemen, levensfaseproblematiek, identiteitsproblemen en partnerrelatieproblemen.
Voor deze gesprekken ontvangt u een factuur die u zelf dient te betalen.

Het tarief voor deze onverzekerde zorg, of indien u zelf wenst te betalen, bedraagt €100,- per 60 minuten (waarvan 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratietijd). Dit bedrag geldt voor zowel de individuele, partnerrelatietherapie als de systeem(gezins)therapie.

Jeugd

De praktijk heeft geen contract met de gemeente Haaglanden. Dit betekent dat u de facturen zelf dient te betalen (of dat u via de gemeente voor uw kind een PGB aanvraagt waarmee u de facturen kunt bekostigen). Het tarief is €100,- per 45 minuten gesprekstijd + 15 min administratietijd.

Coaching

Indien u zich verder wenst te ontwikkelen kunt u kiezen voor coaching, mits er geen sprake is van een DSM-V diagnose.
Het tarief voor coaching is in 2021 €120,- per 45 minuten. Dit is inclusief BTW, waarvan 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratietijd.