Praktijk voor Psychotherapie Delft
Individuele, relatie- en gezinstherapie & coaching

Aanmelden

Op dit moment is er helaas geen ruimte voor individuele of partnerrelatie trajecten
(Bijgewerkt d.d. 14-11-2023)

U kunt zich aanmelden door te bellen met 06 – 39 57 54 32.
Spreek een voicemail bericht in met naam en telefoonnummer waarop u te bereiken bent en graag kort waar het over gaat. Ik streef ernaar u binnen 5 werkdagen terug te bellen. Voordat een intake wordt gepland heb ik eerst een korte telefonische screening om in te schatten of uw vraag past bij wat ik te bieden heb. Dit gesprek biedt hiernaast de gelegenheid om iets van een wederzijdse klik te ervaren.
Eventueel kunt u in overleg op de wachtlijst geplaatst worden.

Afzeggen van een afspraak

Het annuleren/ verzetten van een gesprek kan tot uiterlijk 48u van te voren. Kosten voor het binnen 48u een afspraak afzeggen, is €55,- euro bij individuele behandeling, €68,- bij systeemgesprekken en €85,- bij partnerrelatietherapie ongeacht de reden, ivm de gereserveerde tijd.

Bij het niet verschijnen op een afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht ivm de voorbereiding en de gereserveerde tijd.

Werkwijze

Na het eerste telefonische gesprek volgt de intake. In deze fase worden uw klachten/ hulpvraag, de ontstaansgeschiedenis en de doelen in kaart gebracht en wordt een (DSM) diagnose gesteld. Deze fase duurt gewoonlijk bij de BGGZ 1-2 gesprekken en bij de SGGZ 2-3 gesprekken. Ik schrijf hierna een verslag wat we bespreken, het behandelplan. Bij akkoord van dit plan, kan de behandelfase starten. Er is geen wachttijd tussen de intake en behandelfase.

Vanuit het Zorgprestatiemodel (ZPM) zijn er mildere en intensievere prestaties (behandeltrajecten), die voorheen vielen onder de namen ‘Basis GGZ’ en ‘Specialistische GGZ’. Een mildere en minder intensieve prestatie is voor lichtere, vaker enkelvoudige klachten (een traject van ca 12-15 gesprekken). Een intensievere prestatie kan ongeveer een of twee jaar duren, of langer, afhankelijk van de ernst van de klachten.
Minimaal elk half jaar volgt een evaluatie, waarin we de vooruitgang bespreken en doelen kunnen worden herzien/ bijgesteld.
Bij de aanmelding, na een half jaar en bij de afsluiting ontvangt u per mail een vragenlijst.