Praktijk voor Psychotherapie Delft
Individuele, relatie- en gezinstherapie & coaching

Aanmelden

Op dit moment worden er geen nieuwe cliënten meer aangenomen (laatst gewijzigd 22-9-2021)

U kunt zich aanmelden door te bellen met 06 – 39 57 54 32 of mail naar info@praktijkvoorpsychotherapiedelft.nl
Spreek een voicemail bericht in met naam en telefoonnummer waarop u te bereiken bent en graag kort waar het over gaat. Ik streef ernaar u binnen 5 werkdagen terug te bellen. Voordat een intake wordt gepland heb ik eerst een korte telefonische screening om in te schatten of uw vraag past bij wat ik te bieden heb. Dit gesprek biedt hiernaast de gelegenheid om iets van een wederzijdse klik te ervaren.
Eventueel kunt u in overleg op de wachtlijst geplaatst worden.

Afzeggen van een afspraak

Het annuleren/ verzetten van een gesprek kan tot uiterlijk 24u van te voren. Kosten voor het te laat afzeggen is €65,- euro.

Werkwijze

a het eerste telefonische gesprek volgt de intake. In deze fase worden uw klachten/ hulpvraag, de ontstaansgeschiedenis en de doelen in kaart gebracht en wordt een (DSM) diagnose gesteld. Deze fase duurt gewoonlijk bij de BGGZ 1-2 gesprekken en bij de SGGZ 2-3 gesprekken. Ik schrijf hierna een verslag wat we bespreken, het behandelplan. Bij akkoord van dit plan, kan de behandelfase starten. Er is geen wachttijd tussen de intake en behandelfase.

Voor de Basis GGZ is er een maximum van 12 gesprekken. Voor de SGGZ kan behandeling van een jaar, of langer, worden gevolgd, afhankelijk van de ernst van de klachten.
Minimaal elk half jaar volgt een evaluatie, waarin we de vooruitgang bespreken en doelen kunnen worden herzien/ bijgesteld.
Bij de aanmelding, na een half jaar en bij de afsluiting ontvangt u per mail een vragenlijst.