Praktijk voor Psychotherapie Delft
Individuele, relatie- en gezinstherapie & coaching

Over mij

Ik ben Wideke Kleinveld-Oudheusden (1975).

In 2000 ben ik afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit Leiden, na het behalen van mijn Pabodiploma (1996).
Sinds 2005 werk ik in de Specialistische GGZ. In 2009 ben ik geregistreerd Systeemtherapeut en lid van de NVRG (www.nvrg.nl).
Vanaf 2019 ben ik Integratief Psychotherapeut BIG (richting kind- en jeugd/(jong)volwassenen), geregistreerd in het BIG-register (www.bigregister.nl) en erkend bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP; www.psychotherapie.nl). Hier ben ik tevens ingeschreven in het Kwaliteitsregister Psychotherapie.

Na ruim 14 jaar in de SGGZ te hebben gewerkt, ben ik als vrijgevestigde therapeut verder gegaan.
Ik heb ervaring in het behandelen van diverse problematieken, onder andere angst- en stemmingsklachten, zelfbeeldproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsproblemen, levensfaseovergangen, opvoedingsproblemen, problemen met rouwverwerking en zeer diverse gezinsproblemen.

Ik werk vanuit het clientgerichte gedachtengoed, wat betekent dat de cliënt als persoon centraal staat met wat hij/ zij wil inbrengen in de therapie. De focus in de therapie is de (her)integratie van het denken, voelen en handelen. In de afgelopen jaren heb ik me verdiept in de mentaliserende bevorderende therapie (MBT). In deze methodiek wordt, kort gezegd, stilgestaan bij emotionele veranderingen bij de cliënt in sessie. Samen proberen we woorden te geven aan de gevoelens die opkomen.
Als psychotherapeut ben ik integratief opgeleid, wat betekent dat ik ook oefeningen en elementen uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie en mindfulness toepas in mijn behandelingen. Denk bv aan ademhalingsoefeningen bij spanning in je lichaam. Door een integratieve aanpak kan het probleem van verschillende kanten worden aangepakt.
In de therapie plaats ik het probleem of de klacht altijd in de tijdsgeest en in de (gezins)context van de cliënt: Hoe ben je opgegroeid? Wie waren je ouders voor je? In hoeverre heb je je veilig kunnen hechten? Wat merk je hiervan in het hier en nu?