Praktijk voor Psychotherapie Delft
Individuele, relatie- en gezinstherapie & coaching

Over mij

Ik ben Wideke Kleinveld-Oudheusden (1975).

In 2000 ben ik afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit Leiden, na het behalen van mijn Pabodiploma (1996).
Sinds 2005 werk ik in de Specialistische GGZ. In 2009 ben ik geregistreerd Systeemtherapeut en lid van de NVRG (www.nvrg.nl).
Vanaf 2019 ben ik Integratief Psychotherapeut BIG (richting kind- en jeugd/(jong)volwassenen), geregistreerd in het BIG-register (www.bigregister.nl) en erkend bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP; www.psychotherapie.nl). Hier ben ik tevens ingeschreven in het Kwaliteitsregister Psychotherapie.

Na ruim 14 jaar in de SGGZ te hebben gewerkt, ben ik als vrijgevestigde therapeut verder gegaan. Ik heb ervaring in het behandelen van diverse problematieken, onder andere angst- en stemmingsklachten, zelfbeeldproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsproblemen, levensfaseovergangen, opvoedingsproblemen, problemen met rouwverwerking, partnerrelatietherapie en gezinsproblemen.

Ik ben integratief opgeleid en werk mn vanuit het clientgerichte gedachtengoed, wat betekent dat de cliënt als persoon centraal staat met wat hij/ zij wil inbrengen in de therapie. De focus in de therapie is de (her)integratie van het denken, voelen en handelen. In de therapie wordt stilgestaan bij emotionele veranderingen, gevoelens en belevingen. Samen proberen we woorden te geven aan de gevoelens die opkomen. Hierbij maak ik gebruik van verschillende invalshoeken, zoals mentaliserende bevorderende therapie (MBT), affectfobietherapie (AFT), EFT (Emotionally Focussed Therapie) en Systeemtheorie. Ook kunnen oefeningen en elementen uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie en mindfulness aan bod komen. Denk bv aan ademhalingsoefeningen bij spanning in je lichaam. Door een integratieve aanpak kan het probleem van verschillende kanten worden aangepakt.
Omdat we als mens ontworpen zijn om ons te verbinden met andere mensen, kunnen belangrijke anderen, zoals een partner, in de therapie worden betrokken. De ervaring leert dat dit heel helpend is in het therapie- en helingsproces.

In de therapie plaats ik het probleem of de klacht altijd in de tijdsgeest en in de (gezins)context van de cliënt: Hoe ben je opgegroeid? Wie waren je ouders voor je? In hoeverre heb je je veilig kunnen hechten? Wat merk je hiervan in het hier en nu?