Praktijk voor Psychotherapie Delft
Individuele, relatie- en gezinstherapie & coaching

Kwaliteit

Privacy

Conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Praktijk voor Psychotherapie Delft een privacy statement vastgesteld. Deze kunt u hier inzien.

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien.

Als u niet tevreden bent

Praktijk voor psychotherapie Delft streeft ernaar u zo goed mogelijk te helpen bij uw problemen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Het is raadzaam om contact met mij op te nemen en dit samen te bespreken. Dit kan therapeutisch zelfs gunstig zijn! In het geval u dit niet wenst of het bespreken met de behandelaar niet tot voldoende oplossing heeft geleid kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP, zie voor meer informatie en contact opnemen: lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling
Als u geen bemiddeling wenst dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie, voor contact en meer informatie zie: www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken