Praktijk voor Psychotherapie Delft
Individuele, relatie- en gezinstherapie & coaching

Partnerrelatietherapie en Gezinstherapie

Deze vorm van therapie wordt ook wel Systeemtherapie genoemd en is een vorm van psychotherapie.

De systeemtherapie gaat ervan uit dat een probleem voorkomt in een bepaalde leefomgeving, een ‘systeem’. Deze leefomgeving kan een familie of gezin zijn, maar ook een werkomgeving of een school. Het probleem heeft invloed op deze omgeving, en de omgeving heeft invloed op het probleem.

In de gezins- en partnerrelatietherapie staat de relatie tussen de systeemleden centraal. De therapeut kijkt naar de interactie tussen de leden van het systeem: hoe reageren ze op elkaar, hoe wordt er gecommuniceerd, wat verwacht ieder van de ander en welke betekenis geven ze aan het gedrag dat zij bij de ander zien. Deze manier van omgaan is vaak, min of meer onuitgesproken, al jaren en kan doorgaans een gevoel van geborgenheid en veiligheid geven.
Door veranderingen, invloeden van binnenuit of buitenaf kan deze dynamiek gaan knellen. Hierdoor kunnen hoogoplopende conflicten of verwijdering ontstaan.

In de therapie worden deze dynamieken verhelderd en verduidelijkt. Er wordt stilgestaan bij de onderliggende verlangens en behoeften van de leden van het systeem. Hierdoor veranderen de interactiepatronen en ontstaat een nieuwe balans tussen de leden van het systeem.

Voor de partnerrelatietherapie laat ik me met name inspireren door EFT – Emotionally Focussed Therapy (van Dr. Sue Johnson). Dit is een effectieve vorm van relatietherapie, gericht op emoties en de verbinding tussen jou en je partner. (Zie: https://www.eft.nl)


(Bron: www.NVRG.nl)