Praktijk voor Psychotherapie Delft
Individuele, relatie- en gezinstherapie & coaching

Individuele psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode bij psychische problemen.
In de individuele therapie staan de gesprekken tussen de cliënt en de therapeut centraal.
De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is.
Het doel van psychotherapie is om psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken.
Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden.

In de praktijk geef ik Integratieve Psychotherapie. Integratief wil zeggen dat verschillende methodieken kunnen worden ingezet om het behandeldoel te bereiken zoals: psychodynamische psychotherapie, mentaliserende bevorderende therapie, affectfobietherapie, systeemtherapie, elementen uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie en mindfullness-oefeningen.

In de individuele psychotherapie gaat het om het leren begrijpen van je eigen binnenwereld en het inzichtelijk krijgen van (destructieve) patronen. Van de wensen, gevoelens, verlangens en conflicten die in een mens aanwezig zijn, maar die onderdrukt zijn geraakt. Of waarbij het onderscheid tussen jezelf en de ander verweven is geraakt.

In het leven gebeuren dingen, zoals een overlijden, ongeluk, verlies, waar we geen vat op hebben. Psychotherapie kan helpen het leven wat gemakkelijker te laten verlopen: door het (weer) leren voelen en toelaten van gevoelens, deze leren te verdragen en ermee om te leren gaan. Zicht krijgen op (destructieve) patronen en hier anders mee om te leren gaan, helpt om een ander resultaat te krijgen in je leven.

Voor meer informatie: www.psychotherapie.nl