Praktijk voor Psychotherapie Delft
Individuele, relatie- en gezinstherapie & coaching

Welkom bij

Praktijk voor Psychotherapie Delft

Individuele psychotherapie – Partnerrelatietherapie – Gezinstherapie – Coaching

U kunt hier terecht voor problemen in de Basis en Specialistische GGZ (verzekerde zorg), via een verwijzing van uw huisarts. Evenals voor problemen in de onverzekerde zorg, bijvoorbeeld identiteitsproblemen, levensfaseproblemen, partnerrelatie- en gezinsproblemen.

De praktijk richt zich op (jong)volwassenen vanaf 18 jaar tot 40 jaar (bij individuele psychotherapietrajecten):

  • die psychische problemen ervaren en dit willen veranderen. Bijvoorbeeld emotionele problemen, stemmings- en angstproblemen, hechtings- en persoonlijkheidsproblemen.
  • met gevoelens van onzekerheid, een negatief zelfbeeld en de vorming van de identiteit ‘wie ben ik?’.
  • met overgangen in het leven, zoals verhuizing, op zichzelf gaan wonen, of het leven oppakken na een scheiding.
  • die zichzelf verder willen ontplooien, tegen steeds dezelfde dynamiek aanlopen en deze willen doorbreken, inzichten willen krijgen over gedragspatronen en kiezen of dit hen verder helpt of niet.

Hiernaast biedt de praktijk therapie bij problemen in de interactie met elkaar en/ of belangrijke anderen. Dit kan in de vorm van:

  • Partnerrelatietherapie
  • Gezinstherapie (vanaf ca 10 jaar/ einde basisschoolleeftijd)
  • Ouderbegeleiding (bv opvoeding).

Bij de laatste twee therapievormen gaat het om enkelvoudige problematiek.

De praktijk werkt voor de Basis GGZ en Specialistische GGZ samen met www.1NP.nl. Dit is een zusterorganisatie van Parnassia voor vrij gevestigden, welke contracten heeft afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars.

Zomerstop

De praktijk is gesloten in de schoolvakanties van Regio Midden Nederland. In de zomervakantie 2023 is de praktijk gesloten van 17 juli tot 14 augustus.